Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding of offerte in zake diensten tussen GHS, gevestigd in Overdinkel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 06073724 (hierna: “GHS”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen GHS en de klant

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden en te bekijken.